OVK Energi


Ljungfeldt Fastigheter

_________________________________________________

Adress: Lappstigen 2, 181 51 Lidingö. Email: info@ljungeldtfastigheter.se


OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll)

Alla våra fastigheter är godkända vid besiktning.


Radonmätningar

Samtliga fastigheter är Radonmätta och har värden långt under stipulerade gränsvärden.


Engergideklarationer

Samtliga fastigheter är Energideklarerade.


Essingeringen 5, Strömshäll 3.

Energiförbrukningen är 120 KWh/år,kvm. Riktvärde för liknande fastigheter 158-194.


Gustavslundsvägen 169, Stickstaken 2.

Energiförbrukningen är 121 KWh/år,kvm. Riktvärde för liknande fastigheter 144-176.


Mössebergsvägen 25/27, Billingen 7.

Energiförbrukningen är 126 KWh/år,kvm. Riktvärde för liknande fastigheter 144-176.


Varvgatan 2, Borren 40.

Energiförbrukningen är 62 KWh/år,kvm. Riktvärde för liknande fastigheter 124-152.

Energieffektiviserande åtgärder pågår och planeras.