GDPR


Ljungfeldt Fastigheter

_________________________________________________

Adress: Lappstigen 2, 181 51 Lidingö. Email: info@ljungeldtfastigheter.se


GDPR

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

Din integritet är viktig för oss. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress och kontaktuppgifter.

 

Vi hanterar personuppgifter med varsamhet och enligt de regelverk som finns. Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du blir hyresgäst hos oss och en tid efter du flyttat in hos oss. Vi behandlar även personuppgifter på de personer som bor i våra fastigheter ex make/maka/sambo och kontaktpersoner du lämnar till oss samt andrahandshyresgäster.

 

När du söker bostad hos oss behöver vi t.ex. uppgifter om din ekonomi, din anställning, hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Vi gör en kreditupplysning, behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter som du lämnar till oss. Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Om du blir nekad en lägenhet hos oss p.g.a. av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi att bevara dina personuppgifter i högst tre månader efter avslagsbeslutet.

 

När vi skriver ett hyresavtal och du blir hyresgäst hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier, hanterar dina betalningar, administrerar avtal eller när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig.

 

När hyresförhållandet är slut kommer vi att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet, men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år eller så lång tid vi har en rättslig grund. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial (t.ex. betalningar) kommer vi att spara i sju år.

 

Vi kommer alltid att sträva efter att ha rätt uppgifter om dig och välkomnar att du inkommer med ändringar så snart de sker.