Boendeinformation


Ljungfeldt Fastigheter

_________________________________________________

Adress: Lappstigen 2, 181 51 Lidingö. Email: info@ljungeldtfastigheter.se


Boendeinformation

Här finner du våra ordningsregler


 

Adressändra din post

När du flyttar måste du ändra din postadress. Tänk på att anmäla ny adress i god tid för att din post ska komma rätt. Adressändring gör du på telefon 020-97 98 99 eller via länken Adressändring. Ditt lägenhetsnummer för mantalsskrivning finns på hyresavierna samt på kontraktet.

 

Andrahandsuthyrning

För att hyra ut din lägenhet i andra hand så måste du ha tillstånd från oss.

Läs mer under fliken Andrahandsuthyrning.

 

Autogiro

Autogiro innebär att hyran betalas automatiskt genom att vi drar hyresbeloppet direkt från ditt bankkonto på förfallodagen. Du måste själv se till att pengar finns på kontot senast den 27 varje månad.

Läs mer under fliken Autogiro.


Balkong

Du måste själv se till att hålla lägenhetens balkong fri från snö och is.

 

Barnsäkerhet

Som hyresgäst ansvarar du för att lägenheten är barnsäkrad. En lägenhet går att barnsäkra med enkla medel. Se t ex till att spisen har tippskydd, fler tips kan du få här på länken Din Säkerhet.

 

Barnvagnar

Barnvagnar får enligt en dom i Kammarrätten inte ställas i trapphus eller port. Vår rekommendation är att man anpassar vagnen efter husets beskaffenhet. Finns det hiss ska vagnen tas upp i lägenheten. Den kan alltid ställas på gård och i de fall det är möjligt i källaren. Kontakta gärna fastighetsskötaren för att diskutera förutsättningarna i huset du bor i. Ställs barnvagnen hindrande kan det vara skäl för uppsägning av kontraktet för framkallande av fara.

 

Brand

Ring SOS Alarm på nummer 112 om det börjar brinna.

Brinner det i din lägenhet, ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig inte röken ut i trapphuset lika fort.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt - stanna i din lägenhet och håll dörrar och fönster stängda. Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Länken Brandskyddsbanken leder till en interaktiv kurs i brandskydd med övningar direkt på skärmen.

 

Brandsäkerhet

Cyklar, grovsopor, dörrmattor, tidningspåsar, vagnar och liknande får inte ställas i port, trapphus, på vädringsbalkonger, i vinds- eller källargångar. Brandförsvaret kräver fria utrymningsvägar och inga brandfarliga föremål i allmänna utrymmen.

 

Brandvarnare

Alla lägenheter är utrustade med brandvarnare. Det är hyresgästens ansvar att kontrollera och byta batteri. Kontrollera era brandvarnare regelbundet och byt batteri om det behövs.Kontakta oss snarast om de slutar att fungera eller om brandvarnaren förkommit. Vi rekommenderar att du som hyresgäst har en brandsläckare och en brandfilt i lägenheten.

 

Byte

Om du vill byta din lägenhet behöver du vårt och den andra hyresvärdens godkännande.

Läs mer om byte av bostad under fliken Lägenhetsbyte.

 

Cyklar

Cyklar som används regelbundet ställs i eller vid markerade cykelställ eller i källaren om markerad plats finns. Cyklar ska inte bäras upp till lägenheten, eftersom väggarna i trapphuset kan skadas. Luta inte cykeln mot fasaden och var försiktig om snickerier och målade ytor när du tar cykeln genom port och källardörr. Cyklar får inte långtidsparkeras i cykelställen utan ska då förvaras i eget utrymme. Vi gör regelbundet utrensning bland kvarglömda/övergivna cyklar och rekommenderar att ni märker er cykel.

 

Dimmers

Hyresgästen ansvarar för service och skötsel av installerade dimmers. Vissa typer av dimmers innehåller säkringar som kan behöva bytas. Lågenergilampor går inte att kombinera med dimmers.

 

El

Du som hyresgäst tecknar själv abonnemang för hushållsel hos valfri leverantör.

 

Entréer

Du får inte ställa föremål, barnvagnar eller cyklar framför entréer och trapphus då det är utrymningsvägar. Se alltid till att stänga porten efter dig så inte obehöriga kan smita in.

 

Vintertid finns borste och sand lättillgängligt för alla i närheten av port/gård. Använd gärna dessa om vi inte hunnit skotta för att undvika skador.

 

Fastighetsskötare

Fastighetsskötarna ansvarar för fastighetens drift och skötsel.

 

Felanmälan

Läs mer under fliken Felanmälan.

 

Fest

Mellan klockan 22.00 och 06.00 får du inte spela högt eller väsnas i lägenhet eller trapphus. Ska du ha fest kan det var bra att informera dina grannar om det i god tid innan. Glöm inte heller att det är du som hyresgäst som ansvarar för dina gästers uppträdande. Blir du själv störd bör du först ta kontakt med din granne. Är det en väldigt stökig fest bör polisen tillkallas. Ring 114 14 eller 112.

 

Flyttstädning

Lägenheten ska vara väl städad och tömd vid avflyttning. Glöm inte balkongen, förrådet och cykelförrådet.  Normalt besiktigar vi bostaden för att godkänna städningen och för att se att inga skador på bostaden har uppstått. Läs mer om flyttstädning.

 

Fläkt

Kolfilter ska bytas och fettfilter rengöras regelbundet. Du ansvarar själv som hyresgäst för att detta görs. Det ska alltid göras innan man flyttar från sin lägenhet. Reservdelar och tillbehör finns att köpa i vitvaruhandeln, även på nätet.

 

Förråd

Till de flesta lägenheter finns i regel ett förråd antingen på vinden eller i källaren, vilket framgår av hyreskontraktet. Sätt alltid ett ordentligt lås på ditt förråd, även om du inte använder det och förvara inga värdesaker där. Brandfarliga ämnen får inte förvaras i utrymmet.

 

Gas

Har du gasspis så tecknar du som hyresgäst själv abonnemang för gas hos Stockholm Gas på

tel. 0771-41 01 00. Vid kraftig gaslukt ring Gasjouren 020-44 11 00, vid akut fara 112.

 

Golvbrunn i badrum

Golvbrunn i badrummet under badkar eller i anslutning till duschhörna/kabin bör rensas ett flertal gånger per år från hår och annan smuts. Detta utförs av hyresgästen. Stopp ska omgående anmälas till fastighetsskötaren.

 

Grovsopor

Du ansvarar själv för borttransport av dina grovsopor från fastigheten. Du ansvarar också för att grovsoporna förvaras (t ex i eget vinds- eller källarutrymme) tills bortforsling sker. Grovsoporna får aldrig ställas på gården, i trapphuset, porten eller andra gemensamma utrymmen i huset, annat än när vi särskilt meddelat om hämtning - inte ens under kortare tid. Kan du inte själv åka till en sopstation går det att beställa grovsophämtning av en av stadens entreprenörer. Det går också bra att lämna miljöfarligt avfall, små-el och vissa grovsopor till den mobila miljöstationen, läs mer på länken Mobila miljöstationen

 

Hemförsäkring

Vid inbrott, vattenskada etc. är det värdefullt att ha en gällande ansvarsförsäkring. Den ger dig ekonomisk ersättning om du drabbas, det gäller även vid skadeståndsmål mm. Information om försäkringens innehåll och villkor får du från ditt försäkringsbolag.

 

Hiss

Fel på hissen ska rapporteras direkt till hissfirman, se telefonnummer i hissen. Kontrollera först om stoppet orsakats av att till exempel en grind är öppen. Om du inte har möjlighet att själv gå i trappor, be en granne om hjälp att kontrollera om grindarna är stängda. Tänk på att alltid sända ner hissen från våningsplanet - en enkel kontroll att den fungerar.

 

Husdjur

Håll ditt djur under uppsikt. Som hund- och kattägare ska du ta ditt ansvar. Med tanke på allergiska eller rädda personer får du inte låta djuren vistas i gemensamma utrymmen inomhus utan att de är kopplade och i sällskap av husse/matte. Tänk på att akvarier kan orsaka stora skador om de börjar läcka. Du kan bli skadeståndsskyldig om ett akvarium läcker eller dina husdjur har skadat lägenheten.

 

Hyran

Enligt ditt hyresavtal ska hyran betalas i förskott och vara oss tillhanda senast den sista vardagen varje månad. Det är viktigt att du alltid betalar hyran i tid annars riskerar du att mista ditt kontrakt. Om du har tappat bort din hyresavi ska du kontakta oss. Ange ditt namn och lägenhetsnummer samt vilken månad som avses. Du kan ansöka om att betala din hyra genom Autogiro.

 

Inflyttning

Du har rätt till lägenheten klockan 12.00 på inflyttningsdagen. Inträffar inflyttningsdagen på en helg eller helgdag gäller första vardagen i månaden. Om du upptäcker skador på sanitetsgods, spis, kyl etc anmäl detta till oss.

 

Innerdörrar

Plockar du bort innerdörrar i lägenheten måste de förvaras varsamt så att de utan skada kan återställas. De ska förvaras i ditt förråd och märkas med blyerts var de hör hemma.

  

Kabel-TV

Se fliken fastighetsinformation.

 

Kontaktuppgifter

Meddela oss så fort du byter telefonnummer eller mailadress så att vi vid behov kan få kontakt med dig både dag- och kvällstid. Meddela oss alltid vid längre tids bortavaro din adress och om vem som har nycklar.

 

Kontraktet

Ditt exemplar av hyreskontraktet är en värdehandling, var rädd om det och förvara det på ett säkert ställe.

 

Lås

Låser du dig ute är det bra att ha en utplacerad extranyckel. Meddela gärna oss vem din kontaktperson är om något oförutsett sker om du exempelvis är bortrest. Hyresvärden ansvarar för att dörren är försett med ett välfungerande lås.


Lägenhetsnummer

Det fyrsiffriga lägenhetsnumret Skatteverket eftersöker finns på hyresavierna och i kontraktet. I förvaltningen använder vi det kortare numret med en bokstav följt av två siffror.


Mattpiskning

Skakning av mattor eller sängkläder får inte ske från fönster eller balkong.

 

Målning och tapetsering

Vi målar och tapetserar med skäliga tidsmellanrum efter inkomna önskemål från hyresgäst. Detta hindrar dock inte att du på egen bekostnad målar och tapetserar din lägenhet om det sker på fackmannamässigt sätt. Tänk på att välja färger och tapeter som inte är extrema. Då kan du bli skyldig att återställa lägenheten när du flyttar.

 

Namnskylt

Namnskylt ska sitta på avsedd plats, se övriga dörrar i huset. Eventuella andra skyltar tejpas på namnskylten eller brevlådan. Det är inte tillåtet att tejpa eller spika på ytterdörrarnas målade eller lackade ytor. Det är inte heller tillåtet att sätta större eller flera metallskyltar på dörren.

 

Ohyra och skadedjur

Om du upptäcker ohyra eller skadedjur är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla det. Vi har avtal med Anticimex som du kontaktar om du får problem med skadedjur. Du uppger ditt namn och fastighetens adress, samt att fastigheten är försäkrad i Brandkontoret. Du når Anticimex på 08-517 634 00.

 

Persienner

Persienner är hyresgästens egendom. Underhåll och reparation sköter du därför själv.

 

Respektera dina grannar

Använd ditt sunda förnuft. Låt din musik, radio och TV vara underhållning för dig och inte dina grannar. Har man nedsatt hörsel är det lämpligt att skaffa hörlurar i stället för att skruva upp volymen. Mellan klockan 22.00 och 06.00 får du inte spela alltför högt. Ska du ha fest kan det var bra att informera dina grannar om det i god tid innan. Glöm inte heller att det är du som hyresgäst som ansvarar för dina gästers uppträdande. Upprepade störningar kan leda till uppsägning.

 

Rökning

Rökförbud gäller i husets allmänna utrymmen. Rökning undanbedes även i lägenheterna eftersom röken stör grannar och förstör ytskikt. Man kan bli ekonomiskt ansvarig för att återställa en nikotinskadad lägenhet. Fimpar får inte slängas ut eller lämnas på gården eller utanför porten.

 

Sophantering

Hushållsavfallet ska vara ihopknutet och väl emballerat så att avfallet inte kan spridas. Lättruttnande, vätskehaltig eller illaluktande avfall ska vara inneslutet i förpackning som tål väta. Tänk på att sophämtarna ska kunna transportera bort avfallet utan att skada sig. Föremål som kan ge upphov till skär- eller stickskador, t ex krossat glas, glasburkar, spik eller nålar ska läggas i styvt skyddshölje innan föremålen läggs i påse eller paket. Frätande ämne eller ämne som kan förorsaka antändning får inte läggas i hushållsavfallet. Då det inte finns möjlighet att källsortera i huset hänvisar vi till de allmänna miljöstationerna.

 

Stopp i avlopp

Stopp i avlopp ska snarast rapporteras till fastighetsskötaren. I normala fall kan man själv rensa t ex golvbrunnar från hårstrån. Rensning får endast ske för hand eller med avloppsrensare (s.k. sugpropp). Vattenlås och större stopp rensas av fastighetsskötaren. Kemiska medel som t ex kaustiksoda är förbjudet att använda eftersom de skadar rören. Kattsand får inte spolas ner i avloppet.

 

Tidningar

Tidningar lämnas lämpligen vid närmaste miljöstation..

 

Trapphus

Det är förbjudet att förvara barnvagnar, pulkor, cyklar etc. i trapphuset och entréer. Skälen till detta är i första hand att trapphuset är utrymningsväg vid brand och att ambulanspersonal ska kunna ta sig fram. Dörrmattor placeras innanför tamburdörren, inte i trapphuset där det försvårar städningen och är brandfarliga.

 

Tvättstugan

Läs igenom de instruktioner som finns anslagna i tvättstugan. Respektera bokade tvättider och avsluta tvättpassen i tid. Håll det rent och fint för allas trevnad. Tyvärr uppstår ofta driftstopp och skador på maskinerna för att hårda föremål (t ex bh-byglar, mynt) fastnar. Ta för vana att gå igenom plaggen innan de läggs i maskinen. Observera att bygel-bh och mattor inte får tvättas i maskinerna.

 

Uppsägning

Uppsägningstiden är tre månader och börjar vid månadsskiftet efter det att vi har fått in uppsägningen. Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Ange namn, adress, lägenhetsnummer samt datum för avflyttning samt datum och namnunderskrift. Du får en bekräftelse på att vi har mottagit din uppsägning.

 

Vatten

Vatten ingår i hyran. Lämna aldrig en rinnande kran och felanmäl alltid en droppande kran för miljöns skull.Diskmaskiner ska alltid lämnas med stängd kran när de inte används.

 

Vattenskador

Meddela oss så fort du misstänker att ett läckage uppstått. Det kan till exempel vara fukt under diskbänken, fukt i tak från vind eller lägenhet ovanför, droppande kranar eller rinnande toaletter. Var alltid aktsam när du diskar för hand så att inte bänkar och köksluckor skadas av vatten. Du kan bli ersättningsskyldig för oaktsamma vattenskador.

 

Ventilation   

Det är viktigt att luften får cirkulera i lägenheten för ett hälsosamt inomhusklimat. Frånluften går i imkanaler i skorstenarna och frånluftsventilerna sitter normalt nära taket en bit in i rummet. Tilluften kommer in via ventiler vid fönsterna. Ventilerna går att reglera för att luftflödet ska bli optimalt för årstiden.

Om fastigheten har fläktstyrd frånluft (gäller Varvsgatan) är luftflödet konstant under hela året. Ventilerna behöver därför normalt inte ställas om. Om fastigheten har självdrag varierar luftflödet med årstiden. När det är kallt ute ökar luftcirkulationen och frånluftsventilerna kan behöva stängas något. Stäng dock aldrig frånluftsventilerna i kök och badrum. Det är viktigt att man öppnar upp frånluftsventilerna igen så snart det blir varmare utomhus.

Om man stänger tillluften i fönsterventilerna för mycket kompenseras luftflödet genom att luft tas från andra lägenheter och trapphus vilket gör att man kan få in matos, röklukt med mera till sig.

 

Värme

Uppvärmning ingår i hyran om inte annat står i kontraktet. Du kan sänka värmen med hjälp av vreden på elementet. Se till att elementets termostat är frilagd för att ge värmen fritt spelrum. Sänk värmen om det är för varmt istället för att vädra.