Andrahandsuthyrning


Ljungfeldt Fastigheter

_________________________________________________

Adress: Lappstigen 2, 181 51 Lidingö. Email: info@ljungeldtfastigheter.se


Andrahandsuthyrning


Villkor för andrahanduthyrning kan vara reglerade i hyreskontraktet, normalt under särskilda bestämmelser.


Om så inte är fallet krävs särskilt tillstånd. Det gäller även om man lånar ut lägenheten utan att ta betalt.

För att få tillstånd ska man ha beaktansvärda skäl.  Man måste kunna styrka sina skäl för att få tillstånd. Kontakta oss för samråd.

 

Under hyrestiden är förstahandshyresgästen fullt ut ansvarig för lägenheten. Informera andrahandshyresgästen om de ordningsregler som finns i huset. Vid ev störningar eller uteblivna hyresbetalningar kan förstahandskontraktet sägas upp.